Ανοιχτό σχολείο για την προστασία του κλίματος και τη διαχείριση της ενέργειας

21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Το πρόγραμμα «ΑΝΟΙXΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στοχεύει στην:

  • συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης του ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
  • ενίσχυση των προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων αλλά και των κατοικιών.


τι προσανατολισμό έχει το σχολείο μας;

Τα σχολικά κτίρια συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα. Οι λόγοι γι' αυτήν την κατάσταση είναι:

- Υπερβολική χρήση τεχνητού φωτός

- Μη αποδοτική κεντρική θέρμανση

- Ανεπαρκής θερμομόνωση των κτιρίων

- Χαμηλή ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου που προκαλεί τεράστια απώλεια ενέργειας: Τα φώτα και οι συσκευές παραμένουν συχνά σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν υπάρχουν άτομα στις αίθουσες, τα συστήματα θέρμανσης μπορεί να παραμένουν σε λειτουργία όλη την ημέρα, ακόμη και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν το απαιτεί.


μακέτα 21ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών


21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών


νοτιοανατολικός προσανατολισμός νεόδμητου κτιρίου, πανταχόθεν ελεύθερος προσανατολισμός νεοκλασικού κτιρίου

ανακύκλωση αλουμινίου

21o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών "Λέλα Καραγιάννη"
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε