Βρίσκουμε το ενεργειακό αποτύπωμα

   https://www.wwf.gr/footprint/

Βρες το ενεργειακό αποτύπωμά του σπιτιού σου

Βρες το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου σου

 https://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el 

Φτιάξε το έξυπνο ενεργειακό σπίτι

  https://myenergysmarthome.eu/ 


   https://www.2020energy.eu/game  

Ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

21o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών "Λέλα Καραγιάννη"
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε