Βρίσκουμε το ενεργειακό αποτύπωμα

   https://www.wwf.gr/footprint/

Βρες το ενεργειακό αποτύπωμά του σπιτιού σου

Βρες το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου σου

 https://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el 

Φτιάξε το έξυπνο ενεργειακό σπίτι

  https://myenergysmarthome.eu/ 


   https://www.2020energy.eu/game  

Ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη