Βιωματική δραστηριότητα με αντιπρόσωπο της WWF στο σχολείο μας