Βραβείο ενεργειακής τάξης

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές βράβευσαν τις 2 τάξεις του σχολείου με την καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά. 

Οι μαθητές αυτών των τάξεων συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις της "Ενεργειακής Τετάρτης" και φρόντιζαν καθημερινά για τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος στο χώρο του σχολείου.

21o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών "Λέλα Καραγιάννη"
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε