5η ενεργειακή Τετάρτη

Συγκεντρώνουμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Η κατάταξη του σχολείου μας

μετά τη συγκέντρωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

https://athina.wegogreen.gr/school-contest/school-contest-ranking-2/


https://athina.wegogreen.gr/