5η ενεργειακή Τετάρτη

Συγκεντρώνουμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Η κατάταξη του σχολείου μας

μετά τη συγκέντρωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

https://athina.wegogreen.gr/school-contest/school-contest-ranking-2/


https://athina.wegogreen.gr/ 

21o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών "Λέλα Καραγιάννη"
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε