ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ

Οι μαθητές έφτιαξαν τον οικοκώδικα του σχολείου και τοποθέτησαν από έναν σε κάθε σχολική αίθουσα.

Οικοκώδικας
Οικοκώδικας

...και ένας μεγάλος στην πρόσοψη του σχολείου μας.... 
Ο οικοκώδικας και σε animation

Παράδοση και παραλαβή οικοκώδικα  από την πρόεδρο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων κ.Ζωντήρου προκειμένου να αφισσοκολληθεί σε δημόσια κτίρια.

Ο οικοκώδικας και σε comic