Σχέδιο δράσης του σχολείου μας

2019-02-15

Στο σχέδιο δράσης του σχολείου μας παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες και οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται  προκειμένου να γίνει μέρος της ζωής μας η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.