Η ενεργειακή ομάδα καταγράφει και προτείνει

2019-02-15

Μετά την ενεργειακή περιήγηση τα μέλη της ενεργειακής ομάδας αποτύπωσαν τις παρατηρήσεις τους σε πλάνο του σχολείου που σχεδίασαν μαθητές της Ε΄τάξης. Δεν έμειναν απλώς  στις παρατηρήσεις.... Κατέγραψαν και προτάσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας..... Κάποιες από αυτές είναι σε εξέλιξη..